O nas

centrum park 014Historia Centrum Handlowego „PARK” jest ściśle związana z rozwojem Miasta Białystok. W pierwotnych założeniach Miasta teren, na którym znajduje się obecnie C. H. „PARK” był przeznaczony na parking przydworcowy. Pomysłodawcą stworzenia godnych warunków pracy kupcom handlującym na bazarach i targowiskach był pan Ryszard Mazurek. W wyniku negocjacji z władzami Miasta powstało pierwsze w Białymstoku i na Podlasiu Centrum Handlowe. Pierwsze lokale zostały oddane do użytku już w grudniu 1991 roku. Sukcesywnie otwierane były kolejne sklepiki wokół fontanny, które utworzyły tak zwany STARY PARK. W 1995 roku kupcy zawiązali Stowarzyszenie skupiające 91 lokali handlowych.

W 1996 roku powstał pomysł budowy nowego kompleksu handlowego. W nowym piętrowym kompleksie rozpoczęło działalność 57 lokali.

W chwili obecnej działalność handlową i usługową prowadzą Kupcy w 148 lokalach zgromadzeni w Białostockim Stowarzyszeniu Kupców C. H. „PARK”.

W 2011 roku będziemy obchodzić jubileusz 20-lecia istnienia.

 

Google+ CHPARK Facebook CHPARK

BIAŁOSTOCKIE STOWARZYSZENIE KUPCÓW
Centrum Handlowego "PARK"
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 31 lok.150
tel. 795 152 835